Menuאספנות והשקעות

שוקל לבנות אוסף או להשקיע בפריטי אספנות?

לכל פריט בעולם יש איזה ערך מובנה בו (אינהרנטי) ואיזה ערך שוק ששייך לו, מנדל"ן למכוניות לרהיטים ליצירות אומנות... וגם לפריטי אספנות קטנים, כגון מטבעות, בולים, מיליטריה, יודאיקה, שטרות, ניירת היסטורית. יש לנו את הנסיון לזהות הזדמנויות בשק האספנות לטובת אספנים ומשקיעים כאחד.

אם יש לך את המשאבים להשקיע בבניית אוסף או בהשקעה בפריטי אספנות היסטורמה השותפה שלך: עם 35-שנות נסיון בקניה, מכירה והערכת שווי של חפצים בשוק - מגובה בספריית מחקר עשירה, מאגר רחב של מקורות מידע על פעולות בשוק ורשת ענפה של קשרים - נוכל לתת לך יעוץ והכוונה מוצקים ואמינים על איזה פריטים שווים רכישה לצורכי אספנות או השקעה.

נסיון ישיר בשוק מאפשר לנו להעניק למתחילים ולמנוסים ומקצוענים כאחד יעוץ מהימן לגבי אלו תחומים באספנות ואלו פריטים מסוימים שוות רכישה - ואלו לא. נוכל לרכוש עבורך במחירים טובים ולעזור בהקמת אוסף או פורטפוליו, שיאפשר לך להיהנות מרווחים פוטנציאליים בעתיד הלא-רחוק.

צור קשר עמנו לשיחה נוחה על איך נוכל לשרת אותך.