Israel Air Force crewman's emblem badge for wear on beret, 1948-52; 10.15g. Scarce.
לוט #: a50195*-LA

Auction
מחיר התחלתי $125.00

מחיר התחלתי $125.00
תציע הצעה ראשון

המכירה הפומבית תיסגר בעוד
רביעי, 25 אוקטובר 2017 17:00

התחבר כדי להגיש הצעה
תיאור
Israel Air Force crewman's emblem badge for wear on beret, 1948-52; 10.15g. Scarce.