Judea: Herod the Great, Pruta c.22-10/9 BCE; 15 x 15.5mm, 1.8g. Anchor with inscription / double cornucopia; based on Hen-1188.
לוט #: a50001-LA

Auction
מחיר התחלתי $75.00
Winning Bid : $60.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך רביעי, 25 אוקטובר 2017 17:10 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
התחבר כדי להגיש הצעה
תיאור
Judea: Herod the Great, Pruta c.22-10/9 BCE; 15 x 15.5mm, 1.8g. Anchor with inscription / double cornucopia; based on Hen-1188.