Judea: Herod the Great, Pruta c.22-10/9 BCE; 13 x 13.5mm, 1.75g. Anchor with inscription / double cornucopia; based on Hen-1188.
לוט #: a50002-LA

Auction
מחיר התחלתי $75.00
Winning Bid : $130.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך רביעי, 25 אוקטובר 2017 17:10 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
התחבר כדי להגיש הצעה
תיאור
Judea: Herod the Great, Pruta c.22-10/9 BCE; 13 x 13.5mm, 1.75g. Anchor with inscription / double cornucopia; based on Hen-1188.