תקנון

 

1. כל הצעה היא עבור "לוט" על פי מספרו במכירה. לוטים במסגרת מכירה מבוססת זמן הם עם מספר בתוספת הסיומת “LA-”

 

2. על ידי השתתפות במכירה הפומבית, המציע מבין ומסכים שהוא מאשר למנהל המכירה הפומבית, מר אלכס בן אריה, להיכנס להצעות שלו במכירה, ולהבטיח את האוספים שהוא חושק בהם במחיר הנמוך ביותר האפשרי, יחסית לאותן הצעות. למנהל המכירה הסמכות הבלעדית על אופן ניהול המכירה; בין שאר זכויותיו, הוא שומר לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה או מציע.

 

3. כל המחירים במכירה הפומבית שלנו נקובים דולרים אמריקאים ($).

 

4. מידע המסופק לגבי אוספים במכרז, כולל מחירי הפתיחה, תיאורי הפריטים וכל מידע אחר לגבי הפריטים, הוא אך ורק לצורך מתן מידע לרוכשים פוטנציאליים, והוא בשום אופן אינו מתפרש כמידע מחייב או מובטח. תצלומים ואיורים נלווים הם לעזרה בלבד. התמונות טנין בקנה מידה, ואין להסתמך עליהן על מנת לקבוע את הגוון או הצבע, או לחשיפת פגמים.

 

5. ניתן לראות פריטים באופן אישי על ידי קביעת פגישה, או ניתן גם להציגם באמצעות מצלמת-אינטרנט לקונים המעוניינים; אפשר לבקש תמונות נוספות ללא תשלום.

 

6. כל האוספים אמיתיים כפי שמתוארים. חובתו של הרוכש להוכיח שהאוסף אינו אמיתי או שתואר בצורה שגויה. היסטורמה מחויבת לסחור אך ורק בסחורה אותנטית ואמיתית (יצירות מתוארכות לתקופה שאליה הן שייכות, מיוצרות על ידי המקורות הידועים כמי שייצרו אותן, וכו'); איננו סוחרים או מציגים פריטים החשודים כרפרודוקציות, מזויפים, ששונו או שהם "בעייתים" בצורה כלשהיא. במקרים נדירים בהם אנו מציגים חצירה שאנחנו מודעים לכך או חושדים שהיא איננה אמיתית, אנו נצהיר על כך ישירות בתיאור הפריט: בהעדר הערה מסוג זה, הפריט שאנחנו מתארים, מוצג כפריט שאנו מאמינים שהוא אמיתי.

 

7. אנו מבטיחים את שביעות רצונך. אם אינך מרוצה מאחד הפריטים, אתה רשאי להחזירו אלינו בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, להחזר מלא (פחות דמי משלוח ועמלות תשלום). הפריט חייב להיות מוחזר באותו מצב כפי שנמכר (באריזה המקורית/מצב ואריזה); כל שימוש לרעה בפריט עלול לבטל את ההחזר. אנא שים לב שאוסף שמכיל חמישה פריטים או יותר אינו בר החזרה.

 

8. מכירה זו הינה מכירה על פי הצעות בכתיב: ניתן להציע הצעות באופן מילולי או בכתב (באמצעות הפלטפורמה של המכירה או בלעדיה), אבל כל ההצעות חייבות לקבל אישור בכתב מהמציע (הודעת טקסט מקובלת). במקרה של שוויון בהצעות הזוכות, ההצעה שהתקבלה מוקדם יותר היא הזוכה באוסף.

 

9. כדי להגיש הצעת מחיר באמצעות האינטרנט, עליכם להירשם (בחינם). התוכנה שלנו תציע לכם לתת הצעת מחיר בסכום המירבי שאתם מוכנים לשלם עבור הפריט, משום שאז היא תציע מטעמכם הצעות מחיר באופן אוטומטי עד שהיא תגיע למגבלה שלכם (אם יהיה צורך בכך): התוכנה תציע את הצעת המחיר הנמוכה ביותר הנחוצה, לפי הפרשי הצעות המחיר המוצגים בטבלה שלהלן, כדי לבסס את מעמדכם בתור המציע בעל הצעת המחיר הגבוהה ביותר. הצעת המחיר המירבית שלכם משקפת את הסכום המירבי שאתם מוכנים לשלם עבור הפריט – אבל ייתכן שתשלמו הרבה פחות. בכל מקרה, אתם יכולים לתת הצעת מחיר בעצמכם בכל עת שתירצו או להגדיל את הצעת המחיר המירבית שלכם. הצעות מחיר שיוגשו מחוץ למערכת האוטומטית ינוהלו ע"י מר בן-אריה באותה צורה כפי התהליך האוטומטי. לאור אפשרויות הצעות המחיר השונות הזמינות למשתתפים, הצעות מחיר זוכות עשויות לקטון וקונים פוטנציאליים שניראה שהפסידו פריט ייתכן שלמעשה הם יהיו הזוכים בו לאור בקשות הצעת המחיר של הזוכה (אנא עיינו בדף הצעת המחיר לפרטים נוספים). לגבי פריטים שרק הצעת מחיר אחת התקבלה עבורם, ההחלטה למכור את הפריט במחיר שנמוך מהצעת המחיר הזוכה ורמת הצעת המחיר הפותחת – או כל מחיר שמור מתחת לרמת הצעת המחיר הפותחת – נתונה לשיקול דעתו של מנהל המכירה.

 

10. בסוף המכירה כל המשתתפים יקבלו הודעה בדוא"ל לגבי אם הם זכו או לא בפריטים שלגביהם הם הגישו הצעות-מחיר. עמלה של 15%, דמי משלוח ודמי עיבוד תשלום רלוונטיים, יתווספו למחיר ההצעה הזוכה. אזרחי ישראל יחויבו במע"מ.

 

11. אוספים נשלחים בדואר אוויר רשום; אוספים גדולים או כבדים נשלחים באמצעותEMS דואר אקספרס - אלא אם נעשו סידורי משלוח אחרים או לקיחה עצמית. ביטוח קיים רק עבור משלוח באמצעות EMS והוא כרוך בתשלום נוסף.

 

12. התשלום חייב להתבצע בתוך 7 ימים מקבלת החשבונית, וההזמנות יישלחו אחרי אישור התשלום. ניתן לבצע תשלום באמצעות דולר אמריקאי, ₪ ישראלי, או יורו אירופאי, על פי שער המטבע ביום התשלום. חשבונית מעל 30 ימי איחור, עלולה לשאת ריבית והוצאות גביה אפשריים; המכירה יכולה להתבטל, והאוסף יועבר לזוכה הבא בתור.

 

13. מתקבלים אמצעי התשלום הבאים: מזומן, העברת כסף (כדוגמת "אינטרנשיונל" למציעים שמעבר לים), העברות "ווסטרן יוניון" והעברות בנקאיות (ללא הטלת דמי עמלה נוספים; המציעים אחראיים לחיובים בנקאיים); המחאות או המחאות בנקאיות (אם התשלום הוא מעבר לים מוטלת עמלה של 1.5%); PayPal (מוטלת עמלה של 5%).

 

14. על פריטים שרכישתם מחייב הוצאת אישור יבוא, זהו אחראיותו של הקונה לקבל את האישורים הנדרשים. עסקאות ופעילויות בתחום מטבעות עתיקים מנוהלות על ידי סניף אמריקאי כאשר הן ועניינים הקשורים להן כפופות לחוקה של מדינת דלאוור.

 

15. כל הנושאים הנובעים ממכירה זו (פרט לאלה המוזכרים בסעיף 14) יוכרעו על פי חוקיה של מדינת ישראל, כאשר סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בירושלים מוסכמת על הצדדים.

 

16. בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח באנגלית הוא הקובע.

 

17. המכירה שלנו מנוהלת על ידי תוכנה שנבנתה ומפותחת על ידי צד שלישי. נעשה כל מאמץ לוודא את התפקוד המלא של והגישה המלאה אל המכירה, אך איננו אחראים לתוכנה. אם יעלו בעיות של גישה או יתגלו תקלות כלשהם, נקח את כל הצעדים הדרושים לפתור אותם, כולל הצעתן של דרכים חלופות לתת הצעות ו/או חישוב ידני של התוצאות. אמינות, ישרה ודיוק הם ערכים עליונים עבורינו. המפתח מזהיר שייתכן שתראו הבדלים בזמנים המוצגים בשעון שמראה ספירה לאחור. זה עלול לקרות למשל אם שני או יותר עמודים של המכירה פתוחים בו זמנית בדפדפן: השיבוש קורה כתוצאה מהזמן לוקח לעמוד לעלות במלאו (תוצאה מעומס על מחשבכם), כי רק אז מתחיל ה"טימר" שפועל על בסיס javascript.


המכירות החיות שלנו מנוהלת על ידי תוכנה שנבנתה ומפותחת על ידי צד שלישי, המסופקת על ידי 'בידספיריט'; אין לנו בעלות או שליטה טכנית עליה. שימו לב שהיכולת להשתתף במכירה תלויה באיכות חיבור הרשת שלכם: אם החיבור חלש ייתכן שיבושים בתצוגה החיה על מכשירכם, כולל שינויים פתאומיים בתצוגה ואופן התקדמות סבב ההצעות על הלוט המשודר, וסיום הסבב. אני לא אחראיים לעניינים האלה ויכולים רק להציע הסדרת חיבור מתאימה יותר טרם תחילת המכירה (או במהלכה), או מתן הצעה בכתב מראש בתור הצעה בהעדרות המציע. שימו לב גם שכמה תוכנות צנזור-עצמי עלולים לחסום גישה למדור המכירה החיה. במקרה הזה ניתן לראות אה התצוגה בסטטית באתר האם שלנו (historama.com/he), ואנחנו ממליצים למסור הצעות בכתב מחוץ לממשק.

 

18. מדרגות הצעת מחיר: אלה המדרגות להצעות מחיר לפי גובה רמת ההצעות על לוט:

 

גובה ההצעות:                מדרגה:

עד ל-$49           ----------    $2

$50-99             ----------    $3

$100-199        ----------    $5

$200-399        ----------    $10

$400-699        ----------    $20

$700-999        ----------    $25

$1000-1999   ----------    $50

$2000-3999   ----------    $100

$4000-6999   ----------    $200

$7000-9999   ----------    $250

$10000+         ----------    $500


לאור מגבלות מסוימות עם התוכנה של 'בידספיריט', במסגרת מכירות חיות, אלו המדרגות כשמצעים הצעה דרך הממשק שלהם:

 

גובה ההצעות:                מדרגה:

$1-49               ----------    $5

$50-199          ----------    $10

$200-499        ----------    $20

$500-999        ----------    $50

$1000-1999   ----------    $100

$2000-4999   ----------    $200

$5000+           ----------    $500